Stichting De Koempels van de Domaniale.

Stichting De Koempels van de Domaniale is een enthousiaste groep vrijwilligers die van Schacht Nulland een mooie expositieruimte heeft gemaakt. Ze geven rondleidingen langs de vele indrukwekkende mijnobjecten en vertellen hierbij hun eigen verhaal. Door de persoonlijke verhalen van de oud-mijnwerkers krijgen de bezoekers een levendig beeld van hoe het leven van een mijnwerker in Kerkrade eruit zag.

Op het moment, waarop veel mijnobjecten uit Kerkrade dreigden te verdwijnen, werd de noodzaak om Schacht Nulland voor de toekomst te behouden steeds duidelijker!

Er werden mijnobjecten van Schacht Nulland verwijderd, de mijnobjecten zouden naar het Smalspoormuseum in Valkenburg ( Zuid-Holland ) verplaatst worden. Na overleg met de Stichting Nationaal Smalspoor kon verdere in bruikleen name van mijnobjecten worden voorkomen zodat ze behouden bleven voor Schacht Nulland.

De Stichting Nationaal Smalspoormuseum heeft naast andere mijnobjecten, de mijnfiets die te bewonderen is in Schacht Nulland prachtig gerestaureerd!

 

De koempels begonnen het schachtgebouw weer in oude luister te herstellen.

Onder oud-mijnwerkers werd gepolst, of zij interesse hadden om het schachtgebouw te herstellen. Interesse was er en zo is de eerste groep “koempels” ontstaan, meerdere koempels sloten zich later aan.

Met een ambtenaar van gemeente Kerkrade werd de schacht bezichtigd om te beoordelen wat de staat van het gebouw was. In eerste instantie leek het een onmogelijke taak, gezien de slechte staat waarin het gebouw verkeerde. Door de koempels werd o.a. alle puin die in het gebouw aanwezig was opgeruimd, dat was een enorme klus!

 

Stichting De Koempels van de Domaniale.

Op het terrein van Schacht Nulland stond een grote container. Deze was achtergelaten op het terrein en diende als werkplaats van de kunstenaar die destijds in de schacht woonde. De container is door gebrek aan financiën verkocht aan een ijzerhandel en met de opbrengst van € 200,- is in mei 2013 de Stichting De Koempels van de Domaniale opgericht.

Samenwerking.

Een tijd lang was Schacht Nulland onderdeel van het Kerkraads museum Continium. De samenwerking is er nog steeds. In 2021 heeft Schacht Nulland een samenwerkingsverband gesloten met de Zuid-Limburgse Stoomtrein Mij., Relim (gedachteniskapel mijnwerkers) en het Nederlands Mijnmuseum.

De koempels zorgden o.a. ervoor dat het St. Barbara beeld behouden bleef. Het beeld, dat oorspronkelijk van de Maria Goretti kerk was, werd destijds naar de Oude Schachtstraat verplaatst. Een klein deel van de mooie reliëfs van de Maria Goretti kerk zijn door de gemeente gered van de sloop en hebben bij Schacht Nulland een plekje gekregen.

Donaties.
Stichting De Koempels van de Domaniale is afhankelijk van donaties. Wilt u de Koempels steunen?

Dan kunt u uw donatie overmaken op NL75 RABO 0115 1011 36 ten name van Stichting De Koempels van de Domaniale.

Heeft u nog mijnobjecten of oude foto afdrukken en wilt u deze schenken aan de Koempels? Neem dan contact op met ons.

Oude foto afdrukken die U wilt behouden maar wel ter beschikking wilt stellen van Schacht Nulland voor gebruik, kunnen door ons ingescand worden. De afdrukken krijgt u weer terug!