De Stichting Koempels van de Domaniale.

De Stichting Koempels van de Domaniale is een enthousiaste groep vrijwilligers die van Schacht Nulland een mooie expositieruimte heeft gemaakt. Ze geven rondleidingen langs de vele indrukwekkende mijnobjecten en vertellen hierbij hun eigen verhaal. Door de persoonlijke verhalen van de oud-mijnwerkers krijgen de bezoekers een levendig beeld van hoe het leven van een mijnwerker in Kerkrade eruit zag.

Hoe het allemaal begon rond 2009.

Jo Wiertz een ex-mijnwerker van de Domaniale Mijn bezocht een markt op de Nieuwstraat in Kerkrade, ex-mijnwerker Hub Schulteis stond achter een van de marktkraampjes en verkocht mijnobjecten. Ze kwamen in gesprek over de mijn.

Hein Oligschläger en Jacques Maassen zorgden ervoor dat het St. Barbara beeld behouden bleef. Het beeld, dat oorspronkelijk van de Maria Goretti kerk was, werd destijds naar de Oude Schachtstraat verplaatst. Een klein deel van de mooie reliëfs van de Maria Goretti kerk zijn door de gemeente gered van de sloop en hebben bij Schacht Nulland een plekje gekregen.

Toen er bij Schacht Nulland mijnobjecten werden verwijderd, belde Hub Schulteis naar Jo Wiertz. Het materiaal zou naar het Smalspoormuseum in Valkenburg (Zuid-Holland) gaan. Jo heeft toen contact opgenomen met het museum en kon na overleg verdere in bruikleen name van materialen voorkomen, zodat ze behouden bleven voor Kerkrade.

Het overleg met de Stichting Nationaal Smalspoor verliep goed. De Stichting heeft naast andere mijnobjecten, de mijnfiets die te bewonderen is in Schacht Nulland prachtig gerestaureerd!

De wethouder van de gemeente Kerkrade Cap Schroeder, Hub Schulteis en Jo Wiertz hebben een cruciale rol gespeeld in het behoud van het schachtgebouw!

Op het moment, waarop veel mijnobjecten uit Kerkrade dreigden te verdwijnen, werd de noodzaak om Schacht Nulland voor de toekomst te behouden steeds duidelijker!

Met de klok in zijn hand.

Met een ambtenaar van de gemeente Kerkrade (George Piller) werd de schacht bezichtigd om te beoordelen wat de staat van het gebouw was. In eerste instantie leek het een onmogelijke taak, gezien de slechte staat waarin het gebouw verkeerde.

In de oude machinekamer zag Jo een klok liggen. (Een klok is de benaming van een grote ronde (zware) steen, die uit het dak-gesteente kon vallen tijdens het ontginnen van de kolen in de pijler).

Hij tilde de klok op en dacht: “hoe kunnen we van dit gebouw nog wat maken…?”

De klok is bewaard gebleven en symboliseert het begin van Schacht Nulland als mijnmuseum.

 

Meerdere koempels sloten zich aan.

Onder oud-mijnwerkers werd gepolst, of zij interesse hadden om het schachtgebouw te herstellen. Interesse was er en zo is de eerste groep “koempels” ontstaan: Jo Wiertz, Hub Schulteis, Hens Peters en Leo Crombach.

Al gauw voegde Loek Wiertz zich bij de groep.

Loek Wiertz heeft destijds o.a. alle puin die in het gebouw aanwezig was opgeruimd. Dat was een enorme klus!

De koempels begonnen het schachtgebouw weer in oude luister te herstellen.

De Stichting Koempels van de Domaniale.

Op het terrein van Schacht Nulland stond een grote container. Deze was achtergelaten op het terrein en diende als werkplaats van de kunstenaar die destijds in de schacht woonde. De container is door gebrek aan financiën verkocht aan een ijzerhandel en met de opbrengst van € 200,- is in mei 2013 de Stichting Koempels van de Domaniale opgericht.

Samenwerking.

Een tijd lang was Schacht Nulland onderdeel van het Kerkraads museum Continium. De samenwerking is er nog steeds. In 2021 heeft Schacht Nulland een samenwerkingsverband gesloten met de Zuid-Limburgse Stoomtrein Mij., Relim (gedachteniskapel mijnwerkers) en het Nederlands Mijnmuseum.

Donaties.
De Stichting Koempels van de Domaniale is afhankelijk van donaties.
Wilt u de Koempels steunen? Dan kunt u uw donatie overmaken op NL75 RABO 0115 1011 36 ten name van Stichting Koempels van de Domaniale.

Heeft u nog mijnobjecten of oude foto afdrukken en wilt u deze schenken aan de Koempels? Neem dan contact op met ons.

Oude foto afdrukken die U wilt behouden maar wel ter beschikking wilt stellen van Schacht Nulland voor gebruik, kunnen door ons ingescand worden. De afdrukken krijgt u weer terug!